Банка
Превод в лева - хартиен
Превод в лева - електронен
RINGS - ел. път
Превод в ЕВРО
Пример: 300 EUR*
Реклама
Не се предлага1.00 лв.1.00 лв.0.15 EUR

Открий безплатна сметка - онлайн
ТИ БИ АЙ БАНК
2.00 лв.0.50 лв.8.00 лв.0.49 лв.
РАЙФАЙЗЕН БАНК
4.00 лв.0.80 лв.13.00 лв.0.80 лв.
ТЕКСИМ БАНК
3.00 лв.0.90 лв.12.00 лв.0.90 лв.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
4.00 лв.0.90 лв.13.00 лв.0.90 лв.
5.00 лв.0.95 лв.12.00 лв.0.95 лв.
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
4.00 лв.1.00 лв.13.00 лв.1.00 лв.
iCard
0.00 лв.1.00 лв.0.00 лв.1.00 лв.
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
4.00 лв.1.00 лв.11.00 лв.1.00 лв.
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
5.00 лв.1.00 лв.14.00 лв.1.00 лв.
ТОКУДА БАНК
2.50 лв.1.00 лв.10.00 лв.1.00 лв.
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
4.00 лв.1.00 лв.12.00 лв.1.00 лв.
ТЕ ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ
4.00 лв.1.00 лв.13.00 лв.13.00 лв.
БАНКА ДСК
4.00 лв.1.00 лв.13.00 лв.1.00 лв.
АЛИАНЦ БАНК
4.00 лв.1.00 лв.12.00 лв.1.00 лв.
Д БАНК
3.50 лв.1.10 лв.13.00 лв.1.10 лв.
ИНВЕСТБАНК
4.00 лв.1.20 лв.14.00 лв.1.20 лв.
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
3.50 лв.1.20 лв.10.00 лв.1.20 лв.
ПРОКРЕДИТ
50.00 лв.1.50 лв.20.00 лв.1.50 лв.
ОБЩИНСКА БАНКА
2.50 лв.1.50 лв.12.00 лв.1.50 лв.
БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
4.00 лв.2.00 лв.12.00 лв.18.00 лв.