Банка
Превод в лева - хартиен
Превод в лева - електронен
RINGS - ел. път
Превод в ЕВРО
Пример: 300 EUR*
Реклама
Не се предлага1.00 лв.1.00 лв.0.15 EUR

Открий безплатна сметка - онлайн
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
4.00 лв.1.00 лв.11.00 лв.1.00 лв.
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
5.00 лв.1.00 лв.14.00 лв.1.00 лв.
ТОКУДА БАНК
2.50 лв.1.00 лв.10.00 лв.1.00 лв.
ТИ БИ АЙ БАНК
2.00 лв.0.50 лв.8.00 лв.0.49 лв.
ТЕКСИМ БАНК
3.00 лв.0.90 лв.12.00 лв.0.90 лв.
ТЕ ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ
4.00 лв.1.00 лв.13.00 лв.13.00 лв.
РАЙФАЙЗЕН БАНК
3.00 лв.0.80 лв.13.00 лв.0.80 лв.
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
4.00 лв.1.00 лв.12.00 лв.1.00 лв.
ПРОКРЕДИТ
50.00 лв.1.50 лв.20.00 лв.1.50 лв.
4.00 лв.0.95 лв.12.00 лв.0.95 лв.
ОБЩИНСКА БАНКА
2.50 лв.1.50 лв.12.00 лв.1.50 лв.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
4.00 лв.0.90 лв.13.00 лв.0.90 лв.
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
3.50 лв.1.20 лв.10.00 лв.1.20 лв.
ИНВЕСТБАНК
4.00 лв.1.20 лв.14.00 лв.1.20 лв.
ЕКСПРЕСБАНК
4.00 лв.1.00 лв.13.00 лв.1.00 лв.
Д БАНК
3.00 лв.1.10 лв.11.00 лв.1.10 лв.
БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
4.00 лв.2.00 лв.12.00 лв.18.00 лв.
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
4.00 лв.1.00 лв.13.00 лв.1.00 лв.
БАНКА ДСК
4.00 лв.1.00 лв.13.00 лв.1.00 лв.
АЛИАНЦ БАНК
4.00 лв.1.00 лв.12.00 лв.1.00 лв.
iCard
0.00 лв.1.00 лв.0.00 лв.1.00 лв.