Защитете вас и вашето имущество


Гражданска отговорност

Злополука

Имущество

Автокаско

Злополука на пътниците

Застраховка имущество на първи риск


В духа на Фондация „Граждани срещу бюрокрацията“ ви предлагаме най-лесния и евтин начин да защитите имуществото си, чрез избор на пакетна застраховка с договорен лимит. Най-честата причина за да оставим имуществото си незащитено е липсата на време, което да отделим за преглед на различни оферти, попълването на въпросници за оценка на риска, установяване на точната стойност на имуществото.
Съгласно Кодекс за застраховането, имущество се застрахова на база действителната или възстановителната му стойност, освен в случаите когато е договорен определен лимит до който е отговорен Застрахователя. Договарянето на този лимит е във връзка със желанието на клиента и не води до подзастраховне съгласно същия кодекс. При събитие обезщетението се определя до записания в полицата лимит, но не повече от действителната стойност на увреденото имущество.

В тази рубрика ще се опитаме да дадем известна яснота за разликата в цените при на пръв поглед еднакви застрахователни покрития при различни водещи застрахователи и със следните уговорки:
1. Всички от цитираните застрахователи са утвърдени в имущественото застраховане и се ползват с доверието на клиентите си.
2. Избора на всеки клиент е добър за неговата и следва да се направи на база преценка на съотношението цена / покритие, респективно ограничения.
3. Сключването на всеки един договор и в последствие коректното обезщетяване при застрахователно събитие се извършва съгласно подписаната полица и общите условия по застраховката.
4. Предложените застрахователни продукти касаят само жилищни имоти.

Без да бъдем изчерпателни ще се спрем на няколко основни момента:
 • Самоучастие – В ежедневието често се случва да се измокри паркет, да ни наводни съсед, да се спука тръба и да и други дребни, но много досадни битови проблеми. Често тези обезщетения могат да бъдат в рамките до стотина лева. И все пак това не се случва всяка година. В тази връзка, самоучастието следва да се разглежда като начин да се намали цената с уговорката, че при всяка щета вие ще поемете договорената сума, а Застрахователя ще е отговорен за размера на разходите за възстановяване на имуществото над нея до избрания лимит. Ако вашето разбиране за застраховането е, че то следва да покрива големите загуби, а уреждането на дребните щети ви е повече досадно от колкото полезно, то можете да изберете застраховка с приемливо ниво на самоучастие.
 • Видове самоучастие – в общи линии, самоучастието се прилага по 2 начина – Като процент или като лимит. Процента може да бъде приложен както към размера на щетата, така и спрямо Застрахователната сума. Тъй като считаме че това е момент от условията на застрахователите, който често се пропуска от клиентите, ние ще му обърнем специално внимание на всяка една предлагана оферта от нас.
 • Застрахователните покрития и изключени рискове - Въпреки привидно еднаквите застрахователни покрития, застрахователите изграждат тарифите си на база собствена методика, която може да допусне известно обединяване или разделяне на някой рискове, както и ограничаване на тяхната отговорност, чрез изключването на част от тях.


 • Избран лимит: 15 000 лв.

  Застраховател
  Недвижимо имущество15 000 лв.15 000 лв.
  Пожар, природни бедствия
  Земетресение
  ВиК аварии
  Вандализъм
  Токов удар и Късо съединение
  Движимо имущество5 000 лв.5 000 лв.
  Кражба чрез взлом5 000 лв.5 000 лв.
  Отговорност към трети лица2 000 лв.2 000 лв.
  Цена за Варна и БургасЦени от 74.46 лв. *Цени от 82.62 лв. **
  Цена за ПловдивЦени от 86.70 лв. *Цени от 86.70 лв. **
  Цена за СофияЦени от 86.70 лв. *Цени от 92.82 лв. **
  Избери застраховател
  (натисни върху логото)

  Предимства


  Армеец:
 • Без самоучастие.
 • В обхвата на покритието влизат идеални част в сгради с етажна собственост , мазета , тавани или заместващи помещения, стълбища и др.; Къщи;По застраховката са покрити злоумишлен палеж и злоумишлена експлозия;
 • Действие на подпочвени води;
 • Възможни допълнителни опции: Чупване на стъкла и витрини; Загуба на доход от наем; Алтернативно настаняване

 • Булстрад:
 • Възможни допълнителни покрития: Алтернативно настаняване; Злополука на член от семейството; Злоумишлен палеж и взрив; Загуба на доход от наем; Късо съединение и токов удар; Кражба чрез технически средства; Тежест от естествено натрупване на сняг

 • Ограничения


  Армеец:
 • Диференцирани земетръсни зони

 • Булстрад:
 • Диференцирани земетръсни зони
 • 1% от застрахователната сума при наводнение
 • 2% от застрахователната сума за риска земетресение
 • Късо съединение и токов удар не са включени в основния пакет
 • Тежест от естествено натрупване на сняг не е включено в основния пакет

 • * Цените са за посочения регион и окончателна оферта за Вашето имущество ще получите след разговор с наш представител, тъй като цената се променя в зависимост от земетръсната зона. Посочените цени са с вкл. 2% данък по ДЗП.
  ** Окончателна оферта ще получите след разговор с наш представител, тъй като цената се променя в зависимост от земетръсната зона. Не са покрити злоумишлен палеж и взривяване, късо съединение и токов удар. Посочените цени са с вкл. 2% данък по ДЗП.

  Запознайте се с общите условия на "Армеец" и "Булстрад", за предлаганите застрахователни продукти на тази страница.

  Предоставените данни, цени, информация, сравнения и последващата консултация се осъществява от Застрахователен брокер Омникар и Партньори ООД, ЕИК 202565630, притежаващ лиценз № 499-ЗБ/28.06.2013 г., издаден от Комисията за финансов надзор. При поръчка на застраховка или искане за консултация, чрез Pisar.bg, са в сила и общите условия на spotins.bg собственост на Застрахователен брокер Омникар и Партньори ООД. Oбщи условия.

  Личните данни са 100% защитени!